Simcha Boys Choir - Keren Hayeled

Keren Hayeled Simcha Boys Choir

Keren Hayeled Bar and Bat Mitzva Celebration, June 2017

Jewish Quarter, Old City, Jerusalem